Invitasjon til Brystkreftforeningens tillitsvalgtkonferanse 19.- 21.november 2021
 
Til lokalledere, kasserere og sekretærer i Brystkreftforeningen.
 
Hovedstyret har gleden av å invitere deg til opplæringskonferanse for tillitsvalgte i Brystkreftforeningen. Konferansen arrangeres 19. november - 21. november 2021 på Scandic Hotell Fornebu, Snarøya
 
Til konferansen inviteres lokalledere, kasserere og sekretærer i lokalforeningene og Brystkreftforeningen Under 45. Dersom lokalleder er forhindret fra å delta, kan en annen fra respektive styre sendes som stedfortreder. Det er dessverre ikke anledning til å sende en stedfortreder for kasserere og sekretærer.
 
Landet har fortsatt en pågående pandemi, og det er usikkert hvordan smittesituasjonen er i november. Vi ber derfor innstendig om at den enkelte av dere vurderer egen deltakelse ut ifra smitteutbredelse på konferansens tidspunkt, egen helsetilstand og risiko for alvorlig sykdom ved smitte, samt vaksinasjonsgrad.
 
Reiseutgifter og påmelding
Reise og opphold dekkes av foreningen sentralt. Brystkreftforeningen dekker billigste reisemåte. Offentlig transport skal benyttes der hvor det er mulig. Utbetaling av km-godtgjørelse ved bruk av egen bil kan kun kreves ved spesielle helsemessige utfordringer eller for distanser der det ikke finnes kollektivtilbud.
 
For tilreisende med fly settes det opp felles buss mellom Oslo Lufthavn, Gardermoen og hotellet på ankomst- og avreisedag. Deltakere som har mulighet til dette oppfordres til å benytte seg av fellesbusstilbudet.
Fellesbussen går fra Oslo Lufthavn Gardermoen fredag kl.14.00 via Oslo sentralbanestasjon spor 19 kl. 15.00, til Scandic Hotell Fornebu, med retur på søndag kl.14.00 fra hotellet til Oslo Lufthavn Gardermoen via Oslo.
 
Frist for påmelding er 1. Oktober 2021.
MERK: Påmeldingsfristen er satt til denne datoen på grunn av hotellets avbestillingsvilkår
 
Påmelding skjer via denne nettsiden og du kan trykke her for å melde deg på
 
Du vil få en bekreftelse på din påmelding fra Reise- og Konferanseservice når påmeldingen er mottatt.
Du får tilsendt billetter til fly eller tog per epost kort tid før konferansestart.
 
Mer informasjon
Ved spørsmål angående påmelding eller reise, ta kontakt med Reise og Konferanseservice på telefon 69 51 03 90 eller epost: svein@reiseogkonferanseservice.no
 
Program for konferansen sendes per epost så snart det er klart.
 
Ønsker du mer informasjon, vennligst ta kontakt med sekretariatet på tlf. 21 49 24 79 eller epost:post@brystkreftforeningen.no
 
Konferansen starter kl. 17.00, med innsjekk og registrering fra kl. 15.30
Vi ser frem til å møte dere og dele kunnskap og et godt sosialt fellesskap
Velkommen!
 
Vennlig hilsen
Styreleder i Brystkreftforeningen
Ellen Harris Utne
 
 

 

Powered by WebSite