Hjem
Innkalling til landsmøte
Praktisk informasjon
Påmelding
Innkalling til Brystkreftforeningens landsmøte 2022
 
Hovedstyret henviser til Brystkreftforeningens vedtekter § 7 Landsmøte, punkt 7.3, hvor det står at «Landsmøtet innkalles av Hovedstyret med minst tre måneders varsel», og innkaller med dette til Landsmøte.
 
Tid og sted:
Landsmøtet finner sted på Lily Country Club, Væringvegen 44, 2040 Kløfta. 23. – 24. april 2022.
 
Registrering starter lørdag 23. april kl. 11.00, med servering av mat fra kl. 12.00.
Landsmøtet starter lørdag 23. april kl. 13.00 og avsluttes søndag 24. april før lunsj kl. 13.00.
 
Stemmeberettigede og antall stemmer
I Brystkreftforeningens vedtekter § 7 Landsmøtet, punkt § 7.1, står det følgende:
 
«Landsmøtet er foreningens øverste myndighet og består av en representant fra hver lokalforening og en representant fra Brystkreftforeningen under 45. Dersom en forening har mer enn 500 betalende medlemmer (pr. 31.12.), har denne representanten to stemmer.  Har de mer enn 1000 betalende medlemmer, har representanten tre stemmer. Brystkreftforeningens øvrige medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke forslags- eller stemmerett. Lokalforeningene må selv dekke kostnadene for disse medlemmene.
 
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Det vil si at det bare er representanter som er til stede på Landsmøtet som kan avgi stemme.
 
Kostnader for deltagelse for lokalforeningens representant,  Valgkomiteens og Kontrollkomiteens medlemmer, samt innstilte kandidater til valg, dekkes av Brystkreftforeningen»
 
Lokalforeningene velger delegat til Landsmøtet 2022, under årsmøtet.
 
Kostnader ved deltagelse
Brystkreftforeningen betaler for én delegat fra hver lokalforening. Offentlig transport skal benyttes der det er mulig. Utgifter for bruk av egen bil dekkes kun dersom det er helsemessige grunner til at offentlig transport ikke kan benyttes og skal spesifiseres i påmeldingsskjemaet og godkjennes av sekretariatet. 
 
Det er lagt opp til at kun de delegatene som ikke har reisealternativer lørdag, får dekket overnatting fra fredag til lørdag.
 
Kostnad for øvrige medlemmer, som ønsker å delta, under Landsmøtet 2022 er:
kr. 3300,- for 1 natt på hotell per person i enkeltrom og kr. 3100,- per person i dobbeltrom. Dette inkluderer måltider fra konferansestart lørdag og til lunsj søndag.
 
I tillegg kommer kostnader til transport til Lily Country Club. Det blir satt opp fellestransport fra Gardermoen og Oslo S.
 
Dagsorden og sakspapirer
I Brystkreftforeningens vedtekter § 7 Landsmøte, punkt 7.5 står det følgende om utsendelse av dokumenter: «Hovedstyret sender dagsorden og sakspapirer til lokalforeningene og Brystkreftforeningen under 45 senest 30 dager før møtet».
 
Hovedstyret vil sende ut dokumentene til Landsmøtet onsdag 23. mars 2022.
 
Innkomne forslag
Dersom noen av delegatene ønsker om å fremme saker, til behandling under Landsmøtet, må Hovedstyret motta forslaget innen onsdag 23. februar 2022, til post@brystkreftforeningen.no.
 
NB! Saker som ble meldt inn til Landsmøtet 2020 må ev. meldes inn på nytt.
 
Valgkomiteen
Vi minner om frist for å komme med forslag til kandidater til Hovedstyre, Kontrollkomite og Valgkomite er 20. januar 2022
 
Kandidater til æresmedlemskap
Under Landsmøtet har det vært en tradisjon å tildele æresmedlemskap til et medlem som har utmerket seg i arbeidet for Brystkreftforeningen.
 
Dersom noen har en kandidat, de ønsker å foreslå må Hovedstyret motta en presentasjon av kandidaten og begrunnelse for nominasjonen innen onsdag 23. februar 2022 til post@brystkreftforeningen.no.
 
Hovedstyret besluttet i mars 2020 å tildele et æresmedlemskap som skulle overrekkes på Landsmøtet 2020. Da dette møtet måtte gjennomføres digitalt, ønsker Hovedstyret å overrekke dette æresmedlemskapet på Landsmøtet 2022.
 
Påmeldingsfrist:
Hovedstyret ønsker velkommen til Landsmøtet 2022 og ber alle som ønsker å delta om å benytte påmeldingsskjema på denne siden: Sett inn oppdatert skjema her
 
Påmeldingsfristen er 16. februar 2022.
 
Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Brystkreftforeningen
 
Powered by WebSite