HJEM    PROGRAM VÅRSEMINAR    PROGRAM FAG, LEDER- OG LÆRERKONFERANSEN    PRAKTISKE OPPLYSNINGER    KONTAKT    KOMPENDIE 2022    PÅMELDING    DELTAKERE    
Fag-,leder- og lærerkonferansen mandag 25.april 2022
 
PROGRAM
Du kan laste ned utskriftvennlig program her:  I Fag, leder og lærerkonferansen 2022
 
10.00 - 10.30 Registrering
10.30 - 11.00 Velkommen Jan-Erik Morgenlien Jakobsen, ledernettverk BSF
   
  Stine Sofie Senteret, Nasjonalt mestringssenter for voldsutsatte barn. 
  Stian Tobiassen, psykologspesialist og fagansvarlig, Fagenhet for vold og overgrep
11.00 - 11.30    Læringsutbytte og de nye retningslinjene - Barnesykepleierens kompetanse, ansvar og oppgaver.
  Tove Elisabeth Børsting, barnesykepleier førstelektor, OsloMet Storbyuniversite
  Nyfødtsykepleierens funksjons- og ansvarsomra?der
  Irene Rød, Programkoordinator Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie
11.30 - 11.45 Pause
11.45 - 12.15 Nå må det være min tur til å være praksisveileder!
  Øke praksisveileders motivasjon og styrke veilederkompetanse i praksis.
  Dorthe Relling, barnesykepleier, MA. Nyfødt intensiv, NTNU, Trondheim.  
12.15 - 12.45 Sykepleieforskning: Hvorfor skal sykepleiere forske?
  Anne Marit Føreland, barnesykepleier og førstelektor. Liv Fegran, professor Universitetet i Agder.
12.45 - 13.45 Pause og lunsj
13.45 - 14.15    Hvordan ta i bruk flere praksisarenaer for barnesykepleierstudenter?
  Jorunn Tunby, førstelektor, UiT Norges arktiske universitet
   
14.15 - 16.00 GRUPPESAMLINGER 
  Gruppe 1 ledelse/fagledelse  - ProgramI LEDERE OG FAGLEDER SAMLING.
  Jan-Erik Morgenlien Jakobsen, kasserer og kontaktperson ledernettverk BSF
  Signe Bandlien, Nestleder BSF
   
  Gruppe 2. lærere/lektorer og forskere - Program: I LEKTORSAMLING
  Anne Marit Føreland, Førstelektor/ Barnesykepleier, Universitetet i Agder
  Kristine Ruud, sekretær BSF
   
  Gruppe 3 lokalgruppeleder/kontaktperson samling (obligatorisk) - Program: I LOKALGRUPPELEDER_KONTAKTPERSON SAMLING
  Kirsti Egge Haugstad, leder BSF
  Anne Dagrun Bråthen, styremedlem BSF
   
19.00 Middag for egen regning for de som ønsker å delta på det på restaurant Le Monde Tapas
 
 
Powered by WebSite