HJEM    PROGRAM VÅRSEMINAR    PROGRAM FAG, LEDER- OG LÆRERKONFERANSEN    PRAKTISKE OPPLYSNINGER    KONTAKT    KOMPENDIE 2022    PÅMELDING    DELTAKERE    
Barnesykepleierforbundets Vårseminar 2022
 
PROGRAM 26.APRIL
Du kan laste ned utskriftvennlig program her:  I Program vårseminar 2022
 
Kl.09.00 - 10.00 Registrering
Kl.10.00 - 10.15 Åpning 
  Kirsti Egge Haugstad, leder av Barnesykepleierforbundet
Kl.10.15 - 10.45 Å skape verdens beste sykehus for barn, for noen er dette den viktigste tiden de har
  Inger Therese Hoff, styreleder Jon Harald Hoff, leder Sonja Victorias Stiftelse
Kl.10.45 - 11.15 Pause med posterpresentasjon og utstillere
Kl.11.15 - 11.45 Barns stemme i behandlingen
  Anette Winger, førsteamanuensis, OsloMet Storbyuniversitetet
Kl.11.45 - 12.15 Barns rett til helsehjelp
  Inga Bejer Engh, Barneombudet
Kl. 12.15 - 13.15 Lunsj med utstillere
   
Parallell nyfødt 
Kl.13.15 - 14.15 Etiske problemstillinger i nyfødtmedisin
  Janicke Syltern, overlege nyfødt intensiv, klinisk etisk komite`St.Olavs Hospital
Kl.14.15 - 14.45 Pause med utstillere
Kl.14.45 - 15.15 Hvordan opplever mødre uten felles språk med helsepersonell, oppholdet på nyfødtintensiv?
  Nina Kynø, førsteamanuensis, OsloMet Storbyuniversitetet
Kl.15.15 - 15.45  Livet skal leves - dødelighet hos småbarn med alvorlig medfødt hjertefeil
  Gunnar Wik, overlege, BUA, SSK
   
Parallell barn/ungdom 
Kl.13.15 - 14.15 Møte med aggresjonsproblematikk - aggresjon forståelse, selvregulering
  Lone Viste, psykiatrisk sykepleier, Stavanger universitetssykehus
Kl.14.15 - 14.45 Pause med utstillere
Kl 14.45 - 15.15 Pasientens bok - barn med kreftdiagnose
  Berit Helgeland Kyllevik, avdelingssjef, Barne- og ungdomsklinikken, Helse Stavanger HF
Kl.15.15 - 15.45 EpiSnakk - om epilepsi for barn
  Merethe Lillevand Hem, fagutviklingssykepleier, OUS
   
Kl.20.00 Middag for de som er påmeldt til den
   
PROGRAM 27.APRIL
   
Parallell nyfødt  
Kl.09.00 - 09.30 Kvalitet og kompetanse langs landeveien
  Hilde Nymann, Trine Ubostad, barnesykepleiere. SSK.
Kl.09.30 - 10.00 De vanskelige våkenettene - foreldres søvn på nyfødtavdelingen
  Signe Bandlien, master i avansert klinisk nyfødtsykepleie, OUS
Kl.10.00 - 10.15 Pause med utstillere
Kl.10.15 - 10.45 Delir hos barn innlagt på intensivavdelingen
  Monica Holberg, master i avansert klinisk nyfødtsykepleie, OUS
Kl.10.45 - 11.15 Oppfølging av premature, en suksess i samhandling
  Inger Johanne Tølløfsrud, barnesykepleier, OUS
   
Parallell barn/ungdom 
Kl.09.00 - 09.30 Beredskap - kompetanse, bemanning og samarbeid.
  Elin Josephsen, avdelingsleder barne- og ungdomsklinikken, SSA
Kl.09.30 - 10.00 Medfødte russkader hos barn – utredning, diagnostikk og tiltak
  Jon Skranes, overlege, SSA
Kl.10.00 - 10.15 Pause med utstillere
Kl.10.15 - 10.45 Ernæringsutfordringer hos barn og unge
  Katharina Schmidt, overlege, Spiseteam Arendal, SSA
Kl.10.45 - 11.15 Lokalt barnepalliativt team - et likeverdig tilbud
  Kari Aas Hansen, sykepleier, Kirsten Flaa Agerbo, sosionom, SSK
Kl.11.15 - 12.10 Lunsj med utstillere
   
Felles
Kl.12.10 - 12.15 Vi takker lokalgruppen og dere
Kl 12.15 - 13.00 Alvorlig vold mot små barn
  Heidi Fisher-Norman, seniorrådgiver, Anniken Inez Albretsen, politiførstebetjent, KRIPOS
Kl.13.00 - 13.30 Foreldrepakke – et program for å styrke foreldrerollen
  Tone Emilie Spinnangr, barnesykepleier, Stine Sofie Senteret
   
  Barn under radaren - å kvie seg for å kontakte barnevernet
  Unni Mette Köpp, overlege Phd, Barne- og ungdomsavdelingen, SSK
Kl 13.30 - 13.40 Klovnestrekk
Kl 13.40 - 14.45 Fra kunnskap til praksis – å lære å manøvrere i et emosjonelt minefelt
  Ane Ugland Albæk, førsteamanuensis og forsker, Universitetet i Agder
   
  GOD TUR HJEM
Powered by WebSite