Biblioteklederkonferansen 2018 - Holmen Fjordhotell, Asker
   
  FRAMTIDAS FOLKEOPPLYSNING
   
  Biblioteklederkonferansen 2018 holdes på Holmen fjordhotell i Asker 24.-25. oktober.
  Konferansen starter med registrering kl. 10.00, lunsj kl. 11.30-12.30 og avsluttes 25. oktober ca kl. 15.00.
   
  Hvordan fornye folkeopplysningen i bibliotekene?
Kan fag- og forskningsbibliotek og folkebibliotek ha en felles tilnærming til det å være
folkeopplysningsinstitusjoner i samfunnet? Hvilke trender vil berører bibliotekene?
Hva er historien og identiteten til biblioteket? Kan vi se inn i framtida hvordan arbeidsmarkedet
blir og hvilken betydning det får for bibliotekene? Hvordan brenne for vitenskap og kunnskap og
formidle det slik at alle forstår hva det handler om? Hva er verdibasert ledelse og hva
innebærer ytringsmot?
   
  Dette og flere aktuelle  problemstillinger om framtidas folkeopplysning får du høre mer om på høsten Biblioteklederkonferanse.
   
  Målgruppe: Bibliotekledere, bibliotekeiere og politikere.
  For påmelding til Biblioteklederkonferansen trykk her:
   
  Akershus fylkesbibliotek tilbyr en workshop med Matt Finch, tirsdag 23.oktober, Holmen fjordhotell
  For mer informasjon og påmelding til Workshop - Library Island tirsdag 23.oktober trykk her:
   
   
  Omtale av foredragsholdere på Biblioteklederkonferansen:
     
 

 

 

Dr. Matt Finch
hjelper bedrifter og institusjoner med å skape aktiviteter, programmer og partnerskap. Hans arbeid spenner fra politisk konsultasjon og strategisk retning, samling og arrangementsutvikling for kulturinstitusjoner til faglig utvikling for ansatte på alle nivåer. Han har bl.a. snakket for British House of Commons og Australias parlament om leseferdigheter. For tiden utvikler han samfunnsoppdragsprosjekter for University of Southern Queensland, mens han jobber som kreativ forsker ved British Library Labs. Matt har en Ph.D. i historie fra University of London og har publisert en rekke artikler i ulike medier både i USA og Europa.
Se blogg https://mechanicaldolphin.com/

 
 
 
 
Bjørn Heineman
er partner i rådgivnings- og analyseselskapet inFuture, og har lang erfaring med fremtidsstudier og strategirådgivning. Bjørn har vært prosjektleder på fremtidsstudier mot bl.a. Kulturdepartementet og andre aktører innenfor arbeidsliv, reiseliv og industri. Det siste året har han også jobbet med kulturbasert reiseliv og digitaliseringsprosjekt for kunst og kultur.
 
     
 

Foto: Torbein Kvil Gamst

Johanne Raade
Hun har studert Idehistorie, statsvitenskap og historie ved både UiO og UiT, og har i tillegg studier i økonomi og ledelse bak seg.
Raade har vært ved UB siden 2007, som leder for Kultur- og samfunnsbiblioteket.

 

 

 

     
  Helene N. Andreassen
Har siden 2011 vært ansatt som ansvarlig for språk-, tale- og romansk språk ved Kultur- og samfunnsvitenskapsbiblioteket (UiT) Siden 2015 har hun vært leder av biblioteket undervisning og læring støtte
 
     
 

Trud Berg
har vært leder av Stormen bibliotek siden nybygget i Bodø åpnet i 2014. Biblioteket har i dag 430.000 årlige besøk og har 500 arrangement årlig og har en relevant og allsidig samling for utlån.
Trud er utdannet siviløkonom og har arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor.
Hun har i en årrekke vært aktiv politiker, blant annet fire år som fylkesråd i Nordland.
 
     
 

                   Foto: Fredrik Juell/UiO

Hanne Graver Møvig
er bibliotekdirektør ved Universitetsbiblioteket i Oslo og har tidligere jobbet som mellomleder, bibliotekdirektør og prosjektleder ved Universitetet i Agder siden 2005. Hanne har også erfaring fra stilling som leder for publikumsrettede tjenester ved Universitetsbiblioteket i Oslo (HumSam) i 2015 og var fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder i perioden 2011-2013.
Hun har en master i ledelse fra Universitetet i Agder og har bibliotekfaglig utdanning.
 
 
 
 
     
 

Foto: Deichman/Christian Clausen

Knut Skansen
ble ansatt som direktør for Deichmanske bibliotek i 2018 etter å ha vært konstituert biblioteksjef siden 2016. Han har vært prosjektleder for det nye hovedbiblioteket i Bjørvika siden 2009 og var direktør for Hotell Bondeheimen og Kaffistova i åtte år. Knut er litteraturviter og skrev hovedoppgave basert på lesning av Paul Valérys Le Cimetière marin fra 1920.

 

     
 

Foto: Orator

Robert Mood
overtok vervet som president i Norges Røde Kors i 2017. Han er en høyt dekorert general i Forsvaret og tidligere leder av internasjonale oppdrag for FN og NATO.
Mood har kompetanse på verdibasert ledelse og etter mange år i tjeneste er han overbevist om at det handler om mennesker fremfor fly, fartøy, kjøretøy og våpen.
Med praktisk erfaring, som spenner fra drift og omstilling - via ubevæpnet opptreden i dramatiske omgivelser – til kampsituasjoner, byr han på interessante refleksjoner om ledelse.
 
 
 
     
 

Foto: Athenas

Anne Grethe Solberg
er sosiolog, bedriftsrådgiver og tidligere hodejeger med spesiell vekt på å rekruttere kvinner.
Hun har forsket på mangfold og kvinner i bedrifter og jobber også som forsker ved OsloMet.
Hun har skrevet bøker, bl.a. Kvinner og ledelse, gjennom glasstaket? og har laget dokumentarfilm for NRK om temaet. I 2017 kom boken Kjønnsbalanse i ledelse. Hun har bl.a.mottatt Frederikkeprisen i 2012 fra Norske Kvinners Sanitetsforening for å synliggjøre vold i nære relasjoner.  Hun ble kåret til The International Achilles of the Year i New York i 2016 for å inspirere handikappede til å trene.
     
 

Foto: Kunstkritikk

Tone Hansen
er direktør for Henie Onstad kunstsenter (HOK), hvor hun tidligere jobbet som kurator. Hun er og utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, og har jobbet som stipendiat ved Statens Kunstakademi med prosjektet Megamonstermuseum,, 2003-2008. Tone har vært konstituert styreleder av Unge Kunstneres Samfund (UKS) fra 2003 til 2005 og er oppnevnt som leder for Norsk kulturråd, 2016–2019.
 
 
 
 

Foto: Athenas

Jan-Ole Hesselberg
er psykologspesialist og programleder. I 2012 var han medprogramleder i TV-serien Folkeopplysningen på NRK1, og siden har han hatt en fot innen TV-produksjon, bl.a. i Teddy TV, hvor han har vært fagansvarlig for Folkeopplysningen og Typisk deg. Han har beholdt privatpraksisen som psykolog ved siden av formidlingsarbeidet. I 2016 begynte han som fagsjef i Extrastiftelsen, hvor han har ansvaret for den helsefaglige profilen og det strategiske arbeidet..
     
 
 
Foto: Athenas

 

Sunniva Rose
har doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet handlet om hvordan vi kan bruke grunnstoffet thorium som brensel i kjernekraftverk, og hvordan dette kan redusere radioaktiv avfall. Sunniva brenner for forskningsformidling og realfaglig allmenndannelse, og hun driver et «opplysningsprosjekt» gjennom (rosa)bloggen sin. Bloggen startet etter Fukushimaulykken i 2011, da hun så hvor mye ubegrunnet strålingsfrykt som eksisterer, men har utviklet seg til å også generelt handle om forskning og livet i akademia. Hun jobber i dag for seg selv, for å spre kunnskap, og kjærlighet for kunnskap, gjennom blogg, kronikker, foredrag, og et pågående bokprosjekt.
 
     
 

Foto: Mona Lindseth/Kulturdepartementet

Frida Blomgren, Kulturdepartementet
Blomgren ble utnevnt til statssekretær for kulturminister Trine Skei Grande av Kongen i statsråd 16. februar 2018.
Hun var først ansatt som politisk rådgiver for kulturministeren fra 17. januar 2018.

 

 

     
 
Foto: Mona Ødegård
Kulturell åpning ved Liv Kreken
som er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket og visesanger. Hun er kjent for
sin uttrykksfulle fremføring og sterke tekster. På repertoaret står like gjerne blå viser
med franske undertoner som mjukrock eller morsomme betraktninger i kabaretstil.
Kreken har gitt ut flere plater, blant annet på Kirkelig kulturverksted, og har holdt en
rekke konserter i Norge, Sverige og Finland. Med seg har hun gitarist Vegard Iversen.
 
 
     
     
    Vi tar forbehold om endringer i programmet.
     
     
Powered by WebSite