VELKOMMEN    PRAKTISK INFORMASJON    PRIS    PROGRAM    PÅMELDING    
Program Vårmøtet 2017
 
Du kan laste ned utskriftvennlig versjon av programmet her: I Vårmøtet 2017 - Program
 
Tirsdag 30. mai
Early Birds møtes i Inspiriasenteret fra 19:30 for "mingling", beverting, og faglig innlegg
ved direktør Dag Arthur Aasbø om medisinsk relevant forskning ved Borregaard fabrikker.
Trond Bjørge And His Fabulous Trio underholder.
 

 
Onsdag 31. Mai
09.00 - 10.00                 Registrering
   
10.00 - 10.05              Åpning av Vårmøtet – Jon Birger Haug, smittevernoverlege ved Sykehuset Østfold  
   
  Nytt om hiv, og vanskelige infeksjoner hos immunsupprimerte

10.05 - 10.30 

HIV  – ikke alltid like streit. Thomas Skrede, overlege, seksjon for infeksjonssykdommer, Vestre Viken – Ringerike.
   
10.30 - 10.50 En pasient med nyresvikt. Frank Olav Pettersen, overlege ved infeksjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus – Ullevål.
   
10.50 - 11.15 Status for hiv-resistens i Norge, og påvirkes den av PreP? Anne Marte Bakken Kran, overlege ved mikrobiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus – Ullevål.
   
11.15 - 11.35 Benstrekk m/kaffe
   
  Unge forskere – infeksjonsmedisin
11.35 - 11.50         Siri Tandberg Knoop, LIS-lege ved Haukeland universitetssykehus: Nasjonale tall for sepsis 2011-2012.
   
11.50 - 12.05  Heidi Espvik, forsker ved Akershus universitetssykehus: Rett antibiotika til rett pasient.
   
12.05 - 12.20  Eivind Rath, LIS-lege, Haukeland universitetssjukehus: Etiologi og kliniske aspekter ved ansiktscellulitt: En prospektiv studie.
   
12.20 - 13.20 Lunch
   
  Kliniske infeksjonsregistre og kvalitetskontroll
13.20 - 14.00 "Infektionsverktyget" – en svensk suksesshistorie. Overläkare Ingemar Qvarfordt, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.
   
14.00 - 14.25 Ortopedisk kvalitetetsregister – relevans for sårinfeksjonsovervåkning. Bengt Østman, overlege ved ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold.
   
14.25 - 14.50 Nordnorsk endokardittregister, snart nasjonalt? Vegard Skogen, seksjonsoverlege ved infeksjonsseksjonen, Universitetssykehuset i Nord-Norge.
   
14.50 - 15.10 Benstrekk m/kaffe og frukt
   
  Luftveisinfeksjoner
15.10 - 15.30 Om Legionella i Østfold. Øystein Simonsen, konst. overlege ved infeksjonsseksjonen, Sykehuset Østfold.
   
15.30 - 16.00 Diagnostikk av soppinfeksjoner i lungene.  Cecilie Torp Andersen, overlege ved avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet.
   
16.00 Årsmøter i NFIM/NFMM
   
18.00 Utflukt i pittoreske omgivelser
   
20.00 Festmiddag
   
Torsdag 1. Juni
08.30 - 09.00 Legeforeningens ærespris – prisvinnerforedrag ved en infeksjonsmedisiner.
   
  Clostridium difficile
09.00 - 10.00 "Clostridium difficile infections: How can we tame the beast?"  Dr. Johan Bakken, ID Specialist, Duluth, Minnesota, former president of IDSA.
   

10.00 - 10.40

 

Fæcestransplantasjon ved Clostridium difficile infeksjon: ny mikrobiota  suspensjon og oppsummering av pro og kontra. Kjetil Garborg, phd, lege ved avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet.
   
10.40 - 11.00 Benstrekk/kaffe
   

11.00 - 11.30

 

Clostridium difficile: om epidemiologisk overvåkning og nye diagnostiske retningslinjer i Norge. Andre Ingebretsen, molekylærbiolog ved avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet.
   
  Unge forskere – mikrobiologi

11.30 - 11.45

 

Audun Sivertsen, PhD-student ved Universitetssykehuset i Nord-Norge: Når enterokokker har gener som gir resistens mot vankomycin, men ikke viser dette ved antimikrobiell følsomhetstesting.
   
11.45 - 12.15 Arne Taxt, LIS-lege ved Oslo universitetssykehus Ullevål: Kan EHEC infeksjon behandles med antibiotika?
   
12.15 - 13.15 Lunch
   
13.15 - 13.30 Patricia Merckoll, overlege ved Olafiaklinikken/Akershus universitetssykehus: Optimalisering av gonokokk dyrking, på en travel venerologi klinikk.
   
  Tidlig deteksjon av sepsis
13.30 - 14.10 Statlig tilsyn med tidlig sepsishåndtering i akuttmottak. Steinar Skrede, avdelingsoverlege ved infeksjonsavdelingen, Haukeland universitetssykehus og Statens Helsetilsyn.
   
14.10 - 14.40 Hvordan fange de opp tidlig på sengepost og i akuttmottak? Erfaringer fra Midt-Norge. Erik Solligård, overlege og forskningsleder intensivmedisin, St. Olavs Hospital og NTNU.
   
14.40 - 15.00 Benstrekk/kaffe og frukt
   
  Kasuistikker
15.00 - 16.30 Interessante kasuistikker presentert av leger ved infeksjonsseksjonen, Sykehuset Østfold (og andre).
  Forslag til diagnostikk og behandling med mentometer, og evt. kommentarer fra ekspertpanel.
   
16.30                              Avslutning - Takk for i år!
   

 

Powered by WebSite