HJEM    VELKOMMEN    PROGRAM    FORELESERE    SOSIALE AKTIVITETER    PRESENTASJON    PRAKTISKE OPPLYSNINGER    PÅMELDING
VELKOMMEN TIL SVOLVÆR 23 – 25.april 2013
 
Denne gang er konferansen lagt til eksotiske Svolvær i Lofoten, og vi legger opp til en konferanse som kan friste både faglig, sosialt og ikke minst kulturelt.
 
Lofoten med sin storslagne natur, sin historie, for ikke å snakke om sitt kulturelle mangfold, mener vi er den ideelle plasseringen for konferansen, og vi håper på deltakere fra hele landet. Det må understrekes at dette er en nasjonal konferanse, og fagfolk fra ulike bibliotek vil finne aktuelle temaer her. Lofoten og Svolvær trenger ingen nærmere presentasjon, men linker som kan frist, finnes allikevel nedenfor.
 
Les mer her;I Velkommen 1.docx
   
Velkommen til Svolvær i april, der inviteres du til å delta på Bibliotekkonferansen i nord. Tema er NY HORISONT: kompetanse, opplevelse og kunnskap. Tre dagers finpusset program gir faglig påfyll, debatter og meningsutveksling om nye horisonter for bibliotekene.
Bibliotekloven settes under debatt, og andre hovedtemaer er biblioteket som berikende kunnskapssentrum og bibliotekets digitale ressurser. Under temaet "Bibliotekene som inkluderende møteplasser" behandles bibliotekenes lokale forankring, nye bibliotekprosjekter og "kunnskapsbasert ominredning".
 
Les mer her; I Velkommen 2.docx
   
Bibliotekkonferansen i Nord er den største bibliotekfaglige og bibliotekpolitiske konferansen i Nord-Norge. Den arrangeres annet hvert år, i 2013 for trettende gang. Målgruppene for konferansen er ansatte i bibliotek, kulturarbeidere, bokhandlere, ansatte i deler av IKT-bransjen
og politikere. Konferansen er en arena for kompetanseheving gjennom en rekke interessante seminarer som omhandler blant annet bibliotekpolitikk, formidling av litteratur, formidling/tilgjengeliggjøring av IKT, og ikke minst nettverksbygging innen fagfeltet
 
Les mer her; I Velkommen 3.docx
   
NaTUR, KulTUR og LitteraTUR i LOFOTEN
 
Svolvær og Lofoten er en opplevelse uansett årstid, men i brytningstiden mellom vinter og sommer kan en oppleve de fire årstider i en og samme uke! Vi velger oss april, en tid da lyset er på vei tilbake etter vintermørket. Fremdeles klamrer vinteren seg fast i snøfonner og skavler i le av de bratte fjellene, men på eng og åker trasser det grønne gresset det barske klimaet og bidrar til de kontrastene som preger naturen her. Uansett hvordan du kommer til Svolvær lover vi en reise mettet av naturinntrykk.
 
Les mer her; I Velkommen 4.docx
 

 

Powered by WebSite