HJEM    PROGRAM    PRAKTISKE OPPLYSNINGER    KONTAKT    KONFERANSEHEFTE    PÅMELDING    DELTAKERE    
Deltakerliste
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle
Navn Firma Tittel
Haugen, Ida Holte GE HealthCare Salgsleder
Haugstad, Kirsti Egge Barnesykepleierforbundet Leder
Haugstvedt, bjarte dyvik Barne og ungdomsklinikken bergen barnesykepleier
Haukanes, Kristina Hjellbrekke Haukeland Sykehus Sykepleier
Heggen, Kamilla Karine Akershus universitetssykehus Barnesykepleier
Heimdahl, Stina Oslo Universitetssykehus Intensivsykepleiere
Helle, Ingvild Ous Rikshospitalet Barnesykepleier
Helvig, Espen Høgskolen på Vestlandet, Campus Stord Høgskolelektor
Henning, Brita St. Olavs hospital Barnesykepleier/Fagutviklingssykepleier
Henriksen, Mona Nordlandssykehuset sykepleier
Hernborg, Ingrid Stangenes Haukeland Sykehus, BUK Intensivsykepleier/ Fagsykepleier
Hinna, Unni Tveit Sørlandet Sykehus Kristiansand Kvalitetskoordinator
Hofstad, Anita Haukeland Universitetssykehus Barnesykepleier
Holberg, Monica OUS Nyfødtsykepleier
Holen Hauge, Kristine Rikshospitalet Barnesykepleier
Holm, Laila Sykehuset Innlandet, Lillehammer Spesialsykepleier
Holmgard, Marthe Helse Bergen Assisterende enhetsleder
Holmsen, Hilde Sykehuset i Vestfold Master i barnesykepleie
Holmsen, Thea Sykehuset i Vestfold Sykepleier
HOLTER, KIM Medtech Dagl.leder
Hovland, Inghild Helse Fonna Barnesykepleier
Hulsund, Marit St Olavs hospital Fagutviklingssykepleier
Hystad, Siri Haugli OUS Sykepleier
Høydahl, Elsebeth K Oslo universitets sykehus Seksjonsleder
Høyland, Mariann Universitetet i Tromsø Universitetslektor
Høyvarde Jensen, Anita Sykehuset Telemark HF Barnesykepleier
Håpoldøy, Stine Sæthre Haukeland Universitetssjukehus Barnesykepleier
Haarberg Norli, Merethe St. Olavs Hospital Seksjonsleder
Ibrahim, Amal Mohamoud OUS, barnesykepleier
Isaksen, Camilla Sykehuset Telemark HF Sykepleier
Iversen, Cathrine Sykehuset Østfold Barnesykepleier
Jacobsen, Nina Alne Stavanger Universitets Sykehus Sykepleier
Jacobsen, Åse St. Olavs hospital Nyfødtsykepleier/fagutviklingssykepleier
Jakobsen, Jan-Erik Morgenlien Barnesykepleierforbundet Kasserer
Jakobsen, Rita rita Jakobsen/Lovisenberg diakonale høgskole Professor emerita
Jansen, Evy Dale Haukeland Universitets Sykehus Intensivsykepleier
Jensen, Lena Hammerfest. Finnmarkssykehuset fagsykepleier/Barnesykepleier
Jølsen, Linda Baxter Senior Account Manager
K. Jenssen, Ellen Ahus Sykepleier/leder
Karlsen, Agnethe Sykehuset Østfold Kalnes Spesialsykepleier
Killingberg, Heidi NTNU Universitetslektor
Kirkaune, Elisabeth Løberg OUS Seksjonsleder
Klashaugen, Linda OUS, Ullevål Barnesykepleier
Kleiven, Siril OUS Avdelingsleder
Klemp, Caroline Ullevål sykehus, KAB4 Barnesykepleier
Kleppen, Sylva Sykehuset Innlandet Spesialsykepleier, Nyfødt
Kleven, Kathrine St. olavs Hospital og NTNU Barnesykepleier
Knudsen, Maria Solberg OUS Rikshospitalet Pediatrisk sykepleier
Korseberg, Harald A FrostPharma Country Manager
Krane, Mette NLSH Barnesykepleier
  1 2 3 4 5 6 7
101 - 150 av 308 deltakere
Søkefelter
Etternavn:
Fornavn:
Firma:
Sorter etter: Etternavn Firma
Powered by WebSite