Fag-,leder- og lærerkonferansen mandag 16.april 2018
 
Tema:Implementering – fagutvikling/ledelse
 
PROGRAM
Du kan laste ned utskriftvennlig program her: I Program Fag-,leder- og lærerkonferansen
 
09.00 - 10.00 Registrering
10.00 - 10.05 Åpning
10.05 - 10.20 Barnesykepleierens funksjon og ansvarsområde – revidert 2017
  Jorunn Tunby, barnesykepleier, leder i utdanningsutvalget
10.20 - 11.00 Tiltak ved implementering av fagprosedyrer
  Karin Borgen, stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, OUS
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 12.00 Melding av avvik i spesialisthelsetjenesten
  Eli Saastad, seniorforsker, Helsedirektoratet
12.15 - 13.00 Fagutviklingssykepleierens rolle og utfordringer
  Fagutviklingssykepleierne; Mariann Høyland, barnesykepleier, UNN,
  Ingvill Hareide Rødal, barnesykepleier, Ålesund Sjukehus
  Beate Harvik, barnesykepleier, MPN, Vestre Viken
13.00 - 14.00 Lunsj
   
GRUPPESAMLINGER
14.00 - 16.00 Leder, fagutviklings sykepleier/forskningssykepleier på Ålesund Sjukehus
  Presentasjon av ledelsen og omvisning på barne- og ungdomsklinikken
  Påmelding, 50 plasser
  I Program ledere og fagledere
14.00 - 16.00 Lærer/lektor-samling på hotellet
  I Program lærer/lektor samling
14.00 - 16.00 Faggruppeleder-samling på hotellet
  I Program lokalgruppeledersamling
   
   
   
   
   

 

Powered by WebSite