HJEM    INVITASJON    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    

Invitasjon

Barnekreftforeningen inviterer til sorgsamling helgen 8. - 10. oktober, Hadeland hotell, Gran
 
Samlingen er både for foreldre og søsken, og for foreldre som har mistet sitt eneste barn i løpet av
de 3 siste årene.
 
De som har mistet for mer enn 3 år siden og som ikke har deltatt på sorgsamling
før, er også velkommen til å søke.
 
Program for sorgsamlingen blir laget i samarbeid med psykologspesialist ved Senter for Krisepsykologi I Bergen.
 
Vi tilbyr en kombinasjon av seminar, samtalegrupper, aktiviteter, rekreasjon i samvær med andre i samme situasjon.
 
Vårt ønske er at alle skal få et godt grunnlag til å mestre livet videre med god hjelp fra erfarne likeperson og fagfolk – og unge frivillige.
 
Det veksles mellom samlinger i plenum og samtaler i mindre grupper for foreldrene.
 
Søsken samles i samtalegrupper som settes sammen etter alder.
 
Det blir et eget opplegg for ungdom, og om kveldene blir det tilrettelagte aktiviteter til disse.
 
Vi oppfordrer sterkt til å ta med tenåringer. Av erfaring vet vi at ungdom kan være vanskelige å få med seg, men tidligere tilbakemeldinger viser at de har stort utbytte av å delta og få møte andre som har det «akkurat som meg».
 
Foreldre deltar på foredrag rundt ulike tema som:
* Sorgreaksjoner og sorgforløp
* Reaksjonsforskjeller mellom kvinne og mann
* sorgreaksjoner hos søsken
* Sorgens konsekvenser for foreldrenes omsorgssystem
* Familiesamspill
* Familiers erfaring med nettverksstøtte
* Komplisert sorg
* Når søke hjelp
 
Søsken deltar i egne samtalegrupper fordelt etter alder og har aktiviteter sammen. Tidligere tilbakemeldinger viser at familier med
små barn (under skolealder) synes det kan være tungt å skulle «ta seg av» de aller minste etter endt seminardag. Derfor anbefaler vi ikke å ha med barn under skolealder på disse sorgsamlingene.
 
Vi ønsker dere velkommen til en helg som vi håper kan gi nytte og hjelp i hverdagen.
 
 

 

Powered by WebSite