HJEM    INVITASJON    PÅMELDING    
BARNEKREFTFORENINGEN inviterer til LÆRERKURS OM SENEFFEKTER
25. januar fra klokken 1500 til 26. januar til klokken 1600 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
 
Når et barn eller en ungdom som har hatt kreft kommer tilbake til barnehage / skole, står pedagogene ofte overfor nye og ukjente utfordringer.
 
Barnekreftforeningen ønsker derfor å bidra med kunnskap slik at lærere, barnehagelærere, assistenter, skoleledere, helsesøstre, PPT-ansatte og eventuelt andre som naturlig jobber med barna er bedre forberedt til å møte/tilrettelegge elevens hverdag.
 
Målet med lærerkurs er å:
* Gjøre deltakerne kjent med noen av utfordringene de vil møte
* Øke deltakernes forståelse for elevenes og foreldrenes utfordringer
* Bidra til at pedagogene i samarbeid med foreldre og hjelpeinstanser kan finne gode løsninger for den enkelte elev.
 
Foreløpige tema vil bl.a. være:
«Seneffekter hos barn og ungdom»
«Strålebehandling og dens ettervirkninger»
«Utfordringer, rettigheter og lovverk ved langvarig sykdom»
«Kreftbehandlingen var bare halve jobben – sosialt nettverk»
«Erfaringer fra en overlevende»
«I møte med skolen - en foreldres erfaringer»
Det vil bli lagt opptil grupper med erfaringsutveksling
 
Alle betaler egenandelen på kr 500 per deltaker.
Alle dekker sine reiseutgifter selv, men overnatting og bespisning dekkes av Barnekreftforeningen!
 
Påmeldingsfristen er satt til 5. januar 2018.
 
Med vennlig hilsen
Britt Ingunn Sævig
Fagsjef, Barnekreftforeningen
 
 

 

Powered by WebSite